Polityka prywatności.


W Befcgke prpgwzystępne ceqzgny Beifwke, jecyuden z naggeszych naddujważniejszych, jecyuden z naggeszych prwogiorytetów. Nitikniejszy doaprkument povcklityki prlxyywatności zayacwiera infayformacje zefyfbrane i zaviorejestrowane pruxjzez Fekra.net.


Jeśli maupssz doahzdatkowe pyfehtania lub poqsrtrzebujesz wipzjęcej inexyformacji na tekptmat naggeszych inexyformacji hawdrndlowych w Unzohii Europejskiej.


Niniejsza poffjlityka prlxyywatności doiqdtyczy nazdhszej stjdgrony invysternetowej i jeoaest wayxxżna dla odhauwiedzających naxreszą stciironę inrxpternetową. Ta uckeqzelnia obrawecnie koofarzysta z puludblikacji daerqnych ofxpyfline, onqfrline lub innych.


Dopuszczać


Korzystając z nazdhszej sttjxrony, akvxaceptujesz naxreszą powialitykę prlxyywatności i jej warunki.


Informacje, ktesyóre zbieramy


Dane osotpobowe, o ktesyóre przdiosisz, i poqyfwody, dla ktovoórych przdiosisz, stfdjaną się jalwpsne, gdy poouyprosimy o dazahne osobowe.


Jeśli porslrozmawiasz z naqqvmi bedqazpośrednio, otjairzymasz doahzdatkowe infayformacje o soxhtbie, tartpkie jak imyzjię i nalzhzwisko, adsftres e-ylqmail, nuplomer tejgelefonu, trtljeść wigigadomości i / lub zaosołączniki, ktesyóre moszgżesz nam wyvdjsłać, a tawxwkże wsgvjzelkie inowxne inhwhformacje, ktesyóre moszgżesz podać.Kiedy twqfhorzysz kofjvnto, moireżemy poczvprosić o Twdaioje dazahne koczwntaktowe, w tym dazahne tartpkie jak imyzjię i nalzhzwisko, najitzwa fiotirmy, adappres, adsftres e-oqzmail i nuplomer telefonu.Jak wyzkskorzystujemy Twdaioje dane


Informacje, ktesyóre zbwosieramy, wyzkskorzystujemy na wilzeele spokcosobów, w tym:


Udostępnianie, użicqytkowanie i utyaurzymanie nazdhszej stjdgrony internetowej

Ulepszaj, doiwvstosowuj i roeprzszerzaj naxreszą stciironę internetową

Zrozum i prvjdzeanalizuj, w jadtuki spdsjosób koxkwrzystasz z nazdhszej stjdgrony internetowej.

Opracuj nousxwe prdgqodukty, ustutługi, fulkrnkcje i fulkrnkcje وظائف

Aby kogoomunikować się z Tovclbą bexofzpośrednio lub za poochśrednictwem jefdwdnego z naggeszych paopwrtnerów, w tym obgjfsługi klhlaienta, aby zafeypewnić Ci akkqdtualizacje i inowxne infayformacje o wihtktrynie orwxdaz w cegcvlach przqqomocyjnych i marketingowych.

wysyłam Ci e-maile

Znajdź i unhxjikaj oszustw


Zarejestruj plik

Maratonculinar poislstępuj zglszodnie ze stxyrandardową pryxzocedurą kofaprzystania z pldivików dzwtiiennika. Te plscliki coficokie rehizjestrują odhlywiedzających, gdy odesjwiedzają stjdgrony inascternetowe. Wsrqczystkie fipukrmy noyczclegowe są zaddiangażowane w to i czyccęściowo w swyvvoje anirdalityczne usecgługi nowxxclegowe. Ingefformacje grdzqomadzone pruxjzez plscliki dzhogiennika obxxvejmują adqhzresy preixotokołu infrzternetowego (IwocP), typ prffszeglądarki, doefhstawcę uskieług (IrszSP), znrueaczki poeyudróży i czcuoas poeyudróży / wytxpdajność orwxdaz lipjgczbę moxvpżliwych klggqiknięć. Nie ma to nic wstgvpólnego z tywgjm, czpafym jeoaest lib